Artesanies

coses que he fet i puc tornar a fer

El que fà l'aborriment...

Esclavons de picar foc, forjats.
Esclavons de picar foc, forjats.
Carabasses de vi folrades de llata de margalló. Tap de suro natural.

Pipa de ceràmica i canut de lligabosc, inspirada en una troballa d'edat moderna.

Pedres d'esmolar polides a mà de dos tipus de roca silícia.

Ganivet de bushcraft amb beina. 

Conjunt de ganivets. De fadrí, de bushcraft, bowie, de carnisser americà, nòrdic. 

Fusos i llana filada.

Ganivet afalcatat inspirat en models ibers. 

Primer objecte de pedra polida que vaig fer. Destral de pedra calcària polida durant una vesprada dins d'un barranc.

Dos mànecs fets amb el torn a dues fulles fetes per un amic.

Ganivet tipus nòrdic amb mànec compost per diversos tipus de fusta. 

Carabasses de vi amb complements de cànem i suro, amb protecció interior de cera verge. 

Aixol neolític. Pedra diabasa. Mànec d'espinal. Cànem.

Destral de pedra, primera edat del bronze. Diabasa del Francolí. Polimentada per fricció a mà. Mànec d'espinal.

Cullera de fusta de carrasca, a ganivet.

Estri per fer la vora dentada dels pastissets. Fusta d'ametler.

Ou de fusta per cosir. Fusta d'olivera.

Capsetes de canya per dur llengüetes de dolçaina amb tudell.

Ganivet de muntanya forjat amb mànec d'ametler i veina de fusta de pi.

Esclavó de fer foc, forjat.

Pipa amb caçoleta de carrasca i embocadura d'avellaner.

Ganivet forjat amb mànec d'os de cabra salvatge amb decoració incisa a punta de navalla i òxid de ferro.

Cullera feta a la muntanya en fusta de carrasca.

Ganivet de tall fí amb mànec d'ametler.

Ganivet forjat.

Bastó de caminar d'espinal fet íntegrament amb ganivet. 

Clarinet popular. Feta 100% a navalla i ferro rosent. Fusta d'avellaner. 

Capsetes de canya per tenir llengüetes de dolçaina entudellades.

Flaüta de canya de tres forats, per tocar amb una mà. 

Flaüta sorda (clarinet popular) fet amb os de voltor i llengüeta simple de canya. 

Pipa de fumar, de fusta d'ametler i avellaner. 

Flaüta de pastor, bisell quadrat. 

Pitos o castanyetes menudes, per a lligar al dit gros. 

Reproducció d'escavó medieval de picar foc i capseta amb esca i silex. 

Cassoleta de pipa de fusta d'olivera amb forma de cap de cavall. 100% feta a mà.

Aulos. Clarinet popular en canya similar als tocats pels grecs clàssics. 

Flaüta de pastor de bissel de mitja lluna. 

Flabiol català per tocar amb una sola mà. 

Dolçaineta de butxaca de fusta d'olivera. 

Conjunt de flaütes de pastor amb decoració tradicional pintada amb oxid de ferro. 

Parella de dolçaines llargues, en olivera i faig. 

Bufacanyes o flaüta de Pan. 

Dolçaina curta en fusta de lledoner. 

Flaüta de pastor folrada amb pell de serp. 

Dolçaina de pastor en fusta de carrasca i tudell casolà. 

Flaüta sorda amb campana de carabassa. 

Parella de dolçaines (curta i llarga) en fusta de cirer bord. 

Parella de dolçaines (curta i de butxaca) en fusta de carrasca. 

Balladora en fusta d'ametler. 

Navalla amb mànec d'espinal.

Ferramenta per fer culleres. Mànec de fusta d'olivera i fulla forjada. 

Reproducció de ballesta medieval de baixa potència. 

Esclavons de fer foc (model tradicional del Maestrat). Forja. 

Fulla de desral feta pel ferrer de Benafigos a la que li he afegit el martell i el mànec, en fusta d'ametler. 

Destral neolítica de serpentina amb mànec d'espinal. 

Punyal amb ferro i mànec tornejat d'olvera. 

Carcaix de llata de margalló. 

Canyes de dolçaina 100% artesanals. Elaborades amb canyes del Maestrat i d'alta qualitat i durabilitat. 

Falç neolítica, amb fusta de carrasca, dents de sílex i adhesiu a base de resina de pi. 

Pipeta de fumar de bruc, ametler i os. 

Penjoll de pedra polida amb forma de destral, perforada, i amb cordell de palma. Fet amb ferramentes prehistòriques.

Flascó per tenir tabac de carabassa. 

Lloc web fet per Francesc  |  Any 2017
Optimitzat per Webnode
Fes la teva web gratuïtament! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Som-hi!